Reglement og Etikette

Spilleregler / Etikette

I nedenstående redegørelse har jeg fjernet alt, hvad der relaterer sig til DDBU turneringsspil, med henblik på at servicere den brede medlemsskare i klubberne.


For at starte bagfra findes der nogle mere eller mindre uskrevne "love og regler" kaldet "Etikette" som er et meget passende udtryk, da de fleste af os fortsat opfatter billard som en gentleman sport.


Jeg har søgt noget om emnet ved frekventering af en masse klubbers hjemmesider - ca. 20 ialt - men fandt kun i ét enkelt tilfælde noget brugbart, i form af Ebeltoft BK's Billard Etikette side.

Dette er til gengæld udmærket og dækker mange af de ting der tales om, og specielt er det fint, at der er et vist overlap til nedenstående egentlige regler, f.eks. det med, at man skal sætte sig ned, når man ikke er ved bordet. 


Spillereglerne  som alle tilslutter sig, er dem som er vedtaget på landsplan i DDBU regie, og alle opfordres til at sætte sig ind i reglerne.

Nedenfor er fremhævet paragrafferne 15, 4 og 6, hvor graden af overholdelse synes for ringe:


Reglement § 15 Dommer/Listefører gerning

Man oplever undertiden denne som værende lidt for "slap", og som udgangspunkt må man ihvertfald kunne forvente, at man sætter sig ind i det stof, som skal kunnes for at bestride tjansen.


ad §15 stk. 1 + 4

Det er en udbredt misforståelse, at listeføreren blot skal notere point !

Det fremgår klart, at han skal følge med i såvel spil som score-optælling, idet dommeren skal kunne rådføre sig med listefører i tvivlstilfælde.

Det er ikke nogen undskyldning, at listefører ikke hørte dommerens melding - i så fald skal man bede om gentagelse, og desuden kan spilleren også kræve, at der annonceres tydeligt.


ad §15 stk. 3 + 13

Det forekommer jævnligt, at dommer/listefører el. en uvedkommende sidder og snakker med ens modspiller, typisk i tilfælde hvor de kommer fra samme klub, og undertiden kan man ovenikøbet høre, at listeføreren sidder og rådgiver ens modstander.

Herved har listefører i ét hug forbrudt sig mod 2-4 forskellige regler - "godt gået", men under al kritik vil jeg bare sige.


ad §15 stk. 12

Det er de færreste af os, som anviser spillerne deres siddeplads, men egentlig burde vi gører det belært af erfaring.

Man bliver forstyrret i sin koncentration, hvis modspilleren stiller sig lige i sigtelinien og er måske endda urolig, piller i næse el. hvad han nu gør eller endnu værre: Står og læner sig op ad bordet !

Undertiden må man selv bede dommeren om at få den formastelige fjernet, hvilket ikke burde være nødvendigt, og det er sådanne ting jeg tillader mig at kalde "slap dommergerning".


ad §15 stk. 15

Også her kunne de fleste af os være bedre til uopfordret at skride ind overfor f.eks.

  • Modstanders kommentarer til ens spil - navnlig hvis disse er negative.
  • Gener udefra, såsom generende lamper eller genstande, som hæmmer ens bevægelse omkring bordet.
  • Modstanders, tilskueres eller andre uvedkommendes generende samtale el anden uhensigtsmæssige opførsel.
  • Modstander, som bliver stående ved bordet.


/ Fr. Hansen, Sønderborg Juli 2016 - seneste revision Marts 2021