Instruktion og læring

Læring af spillet

Instruktion af nybegyndere varetages normalt af klubberne, og med henblik på fortsat at dygtiggøre sig henvises til diverse hjemmesider, ligesom der tilbydes kurser i forskelligt regie - se f.eks:Det er naturligvis vigtigt at være fortrolig med teknik og bal behandling, herunder de forskellige dessiner og stødtyper, men forudsætningen for at kunne dygtiggøre sig i disse er, at man starter med at tilegne sig og indøver lærebogens vigtigste 2 kapitler:


1) Stødteknik

2) Stilling ved bordet og sigte


Læs om disse i Billardskolen, og de vil tale for sig selv, og HUSK: Som ny har du har chancen for ikke at indøve nogle uhensigtsmæssige vaner !

Dvs. man ser ofte spillere, som selv efter mange år forbliver "middelmådige" fordi man fra starten har tillagt sig noget forkert, for ikke at sige dårlige vaner, som hæmmer spilleresultaterne, og i flæng kan nævnes:


Spiller med sideeffekt (skævt) selvom det ikke er nødvendigt, laver hugstød (kø føres ikke igennem), dårlig bro (håndstilling), kø-fileri, forkert/ustabil kropsstilling, ændrer dessinplan midt i stødet, manglende udnyttelse af stødballens sektion A-D inddeling, dårlig tempo overvejelse (støder for hårdt), undlader at tænke frem mod næste stød.Spilleregler / Reglement / Etikette / Dommergerning

- peg på Instruktion og Læring menuen igen og vælg fra de BLÅ rullemenuer til højre


/ Fr. Hansen april 2016 - revideret august 2021