Snit og Distance

Gennemsnit

- til daglig kaldet Snit, er en indikator for, hvor dygtig man er til kegle eller carambole billard, og beregnes efter formlen Total score / total antal indgange, underforstået over en given periode. 


Formelt snit

Såfremt man spiller DDBU (Den Danske Billard Union) registreres snit automatisk ved indrapportering af kampresultater, og det samme sker, hvis man her i regionen deltager i Senior Samvær spillet eller andre lokale fælles-turneringer. 

Klubberne laver også i nogle tilfælde formelle registreringer baseret på interne turneringer


Manglende snit registrering

Hvis man hverken har et formelt snit eller et klubsnit må man påregne, at spilleren IKKE kan deltage i cups i privat klub- eller DDBU regie, fordi disse traditionelt afvikles som handicap turneringer, hvor spillerens distance udregnes på basis af spillerens formelle snit eller klubsnit.


Distance udregning = Snit * factor + tillæg

Der er en del forskel fra cup til cup hvor stort tillæg der opereres med, men man skal ikke være professor for at se, at jo højere factor tillægget er, desto mere favoriseres den øvede spiller i forhold til den mindre øvede.

- navnlig hvis factor er forholdsvis lav, hvilket ofte er tilfældet p.g.a. tidsplan.


Eks. Et factor tillæg på 50 point vil - ihvertfald i teorien - være dobbelt så "nemt" at score for spilleren med 10 i snit i forhold til ham med 5 i snit.


Snitomregner - Kegler =>Carambole

De fleste, som giver sig i kast med en eller flere af carambole diciplinerne, er som oftest tidligere kegle spillere.


DDBU har i tidernes morgen udtænkt en omregningstabel, og på et tidspunkt har Kurt Birkefeldt, Silkeborg BC lavet et lille Excel program, hvor man ved indtastning af sit keglesnit automatisk får beregnet hvilket snit, man skal spille med i henholdsvis Fri-, 1 bande- og 3 bande carambole.


Klik her: Snitomregner, og derefter i menuen Info - Snit-beregner(Excel)


Når et Excel ikon popper op på din skærm (typisk forneden) er du klar - husk at klikke på Security Warning - Options - Enable this content. (ellers virker macros ikke)

NB: Husk at trykke på "Enter" tasten efter indtastning af dit keglesnit - derefter klikkes på "Beregn"


/ Fr. Hansen

Web designer Juni 2016 - revideret Marts 2021