? ASOS cup

ASOS = Als, Sundeved og Omegns Senior cup


Gennem de seneste 5 år, har der på intet tidspunkt været mere end 4 spillere fra disse klubber, som tilmeldte sig DDBU's Individuelle Handicap turnering, hvilket må siges at være yderst beskedent, på baggrund af et potentiale på +50 spillere.

Kigger man på øvrige A-E rækker, står det lige så sløjt til her.


Den røde tråd i årsagerne er ret tydelig:

  • Mange siger, at de får behovet dækket v/eksisterende tilbud, men det er jo heller ikke gratis !
  • Som oftest skal man alene til udekampe, og hvis man gør det godt stiger kørsels-udgiften efterhånden som landkortet bredes ud.
  • Spiller man derimod holdturnering, vil der som regel være flere at dele udgiften med, og så er der endda klubber, som afholder hold-gebyrer indenfor klub-kontingentet. 


Jeg har derfor luftet tanken for, at vi laver noget helt lokalt i form af en cup, hvor kun spillere fra NordAls, Sønderborg, Sundeved og Gråsten kan deltage.


Idéen er blevet vel modtaget af de fleste, men som jeg nævte v/Nordals' GF i aftes opfordres man blot til at tænke over det i den kommende tid.

Her og nu er der jo ingen af os, som har behov for en masse nye tiltag, idet vi har nok i glæden over, at vi i det hele taget kan spille billard igen.


Når tiden er inde til det, vil jeg tilbyde mig som administrator og lave al planlægning og rapportering uden beregning, samt sponsorere medaljer og vandrepokal.


Tilmeldings gebyr: 0 kroner  

Pengepræmier ?


Alternativer til inspiration:

* Man kan fastholde ASOS med skiftende spilllesteder (excl. SBC)

* Man kunne invitere hele regionen / SST klubberne til Nord/Als/Gråsten på skift

* Afhængigt af tilm. kan man lave knockout fra starten el. point akkumulering over x runder 

* Man kan definere Seniorer som alle over 18 år, el. begrænse til SST regler.

* Man kan spille om blot æren (udsatte medaljer og pokal) el. betale et gebyr til pengepræmier.


Kom med Jeres bud på det hele v/udfyldelse af nedenstående formular. 


MvH

Frede Hansen 2021-05-27