5 Kegle - Beskrivelse og Baggrund

Om 5-kegler spil

I Gråsten Billard Club er vi nogle stykker, som for et års tid siden begyndte at snuse til dette alternative billard spil, bl.a. fordi det indgår som en af de 4 dicipliner, som skal spilles iflg.  Gråsten Combi Cup


Kort beskrevet ligner 5-kegler Skoma'r spil til forveksling, blot med den afgørende forskel, at spillet praktiseres på et carambolebord, hvor der gerne må stødes direkte i keglefeltet, men ellers gælder det at

  • Der spilles bedst af 3 eller 5 sæt, til en forud fastlagt distance
  • Der er ingen efterstød, dvs. hverken sæt eller match som helhed kan slutte uafgjort
  • Man har kun ét stød ved hver indgang til bordet
  • Der gives point for rødt, blegt og kegler, idet disse har forskellige værdier
  • Evt. fejl medfører minus-point, som tilskrives modstanderen, og der må IKKE scores i udlægget.


Som det fremgår, er omdrejningspunktet i spillet, at det går ud på at ødelægge modstanderens spil / forhindre denne i at score, og som sådan kunne man spøgefuldt sige, at det minder om Kroatisk herrehåndbold :-)


Ovenstående er de væsentligste forskelle til  kegle/skomager spil, og reglerne i deres helhed kan studeres her under 5-kegle spilleregler side 18-27


NB: Det i §4 stk. 5 nævnte "tillæg" mangler, men kan ses her: 5-kegle bordopmærkninger.


/ Webmaster