Reglement og Etikette

  Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen, Gråsten Billard Club

Reglement / Spilleregler / Etikette

Nedenfor beskrives hvorledes man orienterer sig på dette vigtige område, ligesom der uddybes nogle forhold, som ofte trænger sig på og savner lidt bevågenhed.


For at starte bagfra findes der nogle mere eller mindre uskrevne "love og regler" kaldet "Etikette" som er et meget passende udtryk, da de fleste af os fortsat opfatter billard som en gentleman sport.


Jeg har søgt noget om emnet ved frekventering af en masse klubbers hjemmesider - ca. 20 ialt - men fandt kun i ét enkelt tilfælde noget brugbart, i form af Ebeltoft BK's Billard Etikette side.

Dette er til gengæld udmærket og dækker mange af de ting der tales om, og specielt er det fint, at der er et vist overlap til nedenstående egentlige regler, f.eks. det med, at man skal sætte sig ned, når man ikke er ved bordet. 


DDBU har på deres hjemmeside publiceret Reglement og Spilleregler  som taler for sig selv, og her nedenfor har jeg fremhævet paragrafferne 15, 4 og 6, hvor graden af overholdelse synes for ringe:


Reglement § 15 Dommer/Listefører gerning

Man oplever undertiden denne som værende lidt for "slap", og som udgangspunkt må man ihvertfald kunne forvente, at man sætter sig ind i det stof, som skal kunnes for at bestride tjansen.


ad §15 stk. 1 + 4

Det er en udbredt misforståelse, at listeføreren blot skal notere point !

Det fremgår klart, at han skal følge med i såvel spil som score-optælling, idet dommeren skal kunne rådføre sig med listefører i tvivlstilfælde.

Det er ikke nogen undskyldning, at listefører ikke hørte dommerens melding - i så fald skal man bede om gentagelse, og desuden kan spilleren også kræve, at der annonceres tydeligt.


ad §15 stk. 3 + 13

Det forekommer jævnligt, at dommer/listefører el. en uvedkommende sidder og snakker med ens modspiller, typisk i tilfælde hvor de kommer fra samme klub, og undertiden kan man ovenikøbet høre, at listeføreren sidder og rådgiver ens modstander.

Herved har listefører i ét hug forbrudt sig mod 2-4 forskellige regler - "godt gået", men under al kritik vil jeg bare sige.


ad §15 stk. 12

Det er de færreste af os, som anviser spillerne deres siddeplads, men egentlig burde vi gører det belært af erfaring.

Man bliver forstyrret i sin koncentration, hvis modspilleren stiller sig lige i sigtelinien og er måske endda urolig, piller i næse el. hvad han nu gør eller endnu værre: Står og læner sig op ad bordet !

Undertiden må man selv bede dommeren om at få den formastelige fjernet, hvilket ikke burde være nødvendigt, og det er sådanne ting jeg tillader mig at kalde "slap dommergerning".


ad §15 stk. 15

Også her kunne de fleste af os være bedre til uopfordret at skride ind overfor f.eks.

  • Modstanders kommentarer til ens spil - navnlig hvis disse er negative.
  • Gener udefra, såsom generende lamper eller genstande, som hæmmer ens bevægelse omkring bordet.
  • Modstanders, tilskueres eller andre uvedkommendes generende samtale el anden uhensigtsmæssige opførsel.
  • Modstander, som bliver stående ved bordet.


Spillereglerne -  §4 Pause

Reglerne for pause holdelse er sjældent benyttet - ihvertfald i de lavere spilleklasser - men som spiller skal man da være opmærksom på denne ret, og ikke mindst skal man som dommer være opmærksom på pligten til at bivilge dette!


Jeg blev engang mødt af total mangel på forståelse, da jeg inden kampen gik igang bekendtgjorde, at jeg gerne ville have 3 minutters pause midtvejs - man kunne næsten lige så godt have sagt "det bruger vi ikke her", og jeg valgte så at prioritere den iøvrigt gode stemning fremfor at begynde at foreholde værtsklubben spilleregler - men rigtigt er det ikke !


Spillereglerne - §6 Fejl / Protester m.v.

Man oplever undertiden en masse polemik omkring fejl i forrige stød - helt unødvendigt, eftersom dommerne blot behøver at kende stykke 1, som fastslår, at i sådant tilfælde fortsætter spillet "som om fejlen ikke var begået".


Det kan også være generende, såfremt dommeren ikke tager ordentligt imod ens berettigede indsigelse, såfremt man mener modstanderen ved bordet har begået fejl.

Dette er man også jævnligt udsat for, og igen er det dårlig dommer gerning.


Efterskrift:

Man hører undertiden diverse brok omkring det ene eller det andet spændende lige fra sløj dommerindsats over spilleres opførsel ved bordet og så til spillere, der afslører sig som dårlige tabere.


Det er en skam, og vi ville kunne nå langt omkring højnelse af sportsånd og den gode stemning i det hele taget, såfremt vi alle lægger os i selen for at blive bedre i vores udøvelse af dommer gerning.

Jeg håber dette indlæg kan tjene til inspiration og HUSK:


* Det hele starter med at tilegne sig reglement og spilleregler


/ Fr. Hansen, webmaster og aktiv spiller

Sønderborg Juli 2016, revideret Aug 2018