Instruktion og læring

  Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen, Gråsten Billard Club

Læring af spillet

Instruktion af nybegyndere varetages normalt af klubberne, og med henblik på fortsat at dygtiggøre sig henvises til diverse hjemmesider, ligesom der tilbydes kurser i forskelligt regie - se f.eks:


Det er naturligvis vigtigt at være fortrolig med teknik og bal behandling, herunder de forskellige dessiner og stødtyper, men forudsætningen for at kunne dygtiggøre sig i disse er, at man starter med at tilegne sig og indøver lærebogens vigtigste 2 kapitler:

1) Stødteknik

2) Stilling ved bordet og sigte


Læs om disse i Billardskolen, og de vil tale for sig selv, og HUSK: Som ny har du har chancen for ikke at indøve nogle uhensigtsmæssige vaner !

Dvs. man ser ofte spillere, som selv efter mange år forbliver "middelmådige" fordi man fra starten har tillagt sig noget forkert, for ikke at sige dårlige vaner, som hæmmer spilleresultaterne, og i flæng kan nævnes:


Spiller med sideeffekt (skævt) selvom det ikke er nødvendigt, laver hugstød (kø føres ikke igennem), dårlig bro (håndstilling), kø-fileri, forkert/ustabil kropsstilling, ændrer dessinplan midt i stødet, manglende udnyttelse af stødballens sektion A-D inddeling, dårlig tempo overvejelse (støder for hårdt), undlader at tænke frem mod næste stød.


Mærkeprøver (Guld - sølv - bronce)

- er en diciplin, som tidligere har været dyrket en del, men som synes at være gået lidt i glemmebogen.


Sagen går kort beskrevet ud på, at man i klub regie aflægger nogle nærmere definerede stødprøver under overvågelse af en af klubben udpeget person, som sender resultatet til DDBU.

Når man har bestået udfærdiger DDBU diplom, som sammen med emblem sendes til kursisten.

- se materiale her vedr. Broncemærke


Spilleregler / Reglement / Etikette / Dommergerning

- peg på Instruktion og Læring menuen igen og vælg fra de BLÅ rullemenuer til højre


/ Fr. Hansen april 2016 - revideret august 2018