5 Kegle - Beskrivelse og Baggrund

Udbredelse af 5-kegle spillet / Baggrund


Vi er en 3 stykker i Gråsten Billard Club, som har committet os til sagen, og lad os starte med at beskrive spillet:

Man kunne spøgefuldt sige, at det praktiseres som Kroatisk herrehåndbold, idet et væsentligt moment i spillet går ud på at ødelægge modstanderens spil / forhindre denne i at score.

Der spilles på et carambolebord, men ellers ligner det skomagerspil i den forstand, at man kun har ét stød hver gang man går til bordet, hvor man har hver sin spillebal, og hvis man evner at score og samtidig lægge sort op - ja så er man godt rustet til først at nå den forud bestemte, faste distance (ikke noget med handicap).


Der spilles typisk bedst af 3 eller 5 sæt, og som noget specielt har de små "mini" kegler forskellige værdier, ligesom der ikke er noget, som hedder "efterstød" - først til distancen vinder sættet.

Der er flere scorings-muligheder og endnu flere fejl-muligheder (faktisk 17 ialt) som alle medfører minus-point, som tilskrives modstanderen.

Ovenstående er de væsentligste forskelle til  kegle/skomager spil, og reglerne i deres helhed kan studeres her under 5-kegle spilleregler side 18-27

NB: Det i §4 stk. 5 nævnte "tillæg" mangler, men kan ses her: 5-kegle bordopmærkninger.Frede Hansen, 2021-03-19

mail FrHellas@gmail.com   Tlf. 42 52 27 09