Spillerdistancer 2017_18

  Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen, Gråsten Billard Club

SST spillernes 2017/18 distancer beregnet iflg. Reglement - listen læses således:


  • SST_DDBU_snit er grundlaget for distance beregningen
  • Grundlaget er tilvejebragt som simpelt gns. af SST - og DDBU detaljerne, dvs. disse kolonner lagt sammen og divideret med 2
  • Hvis man ikke har spillet DDBU kampe er grundlaget Præsteret_SST_201617
  • Hvis man kun har spillet DDBU kampe, bruges disses snit
  • Hvis alle snitværdier = 0,00 forklares Distancen i Kommentar kolonnen
  • Hvis Distance_201718 = 0 er dette ligeledes kommenteret


NB:

Der er 13/6 foretaget væsentlige ændringer i de 4 fremhævede spillere på sidste side, i forhold til oprindelig version (korektion af DDBU fejl)