SeniorSamvær_Historien

  Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen, Gråsten Billard Club

Velkommen til info om regionens største - og formentlig mest succésrige billard arrangement for seniorer i de ældre årgange

SeniorSamvær - en lokal opfindelse . . .

I sommeren 1999 blev Carl Erik Rasmussen (Nordals Billard Club) kontaktet af nu afdøde Søren Petersen, SBC, som luftede nogle tanker om en struktureret form for samkvem omkring billardspillet.

Søren og Carl Erik havde gennem Carl Eriks bekendtskab i SBC, ligeledes afdøde Hans Hach, spillet med nogle pensionister fra SBC, og Søren mente nu, at der var grobund for at mødes i en form for turnering.

Søren kendte Thorkil Brusch fra Gråsten BC, og da denne også var interesseret i projektet mødtes trioen bestående af Søren, SBC, Carl Erik, NBC og Thorkil, GBC nu til en uformel drøftelse af mulighederne.

 

Drøftelserne resulterede i, at det blev besluttet at starte en turnering, som straks døbtes ”Senior-samvær”, og som var tiltænkt ældre spillere, som ikke deltog i andre turneringer.

Det blev aftalt, at kampene og kørsel til disse ikke måtte belaste klubberne, men skulle foregå for deltagernes egen regning, hvilket har fungeret lige siden.

 

Det følgende efterår (1999) indledtes en turnering med deltagelse af ovennævnte 3 klubber, som hver stillede med et 4-mands hold, og der blev sluttet af i april 2000 med en lille cup i Nordals’ lokale samt spisning i Nordals Minigolfs’ klubhus. Denne form for afslutning har senere udviklet sig til at omfatte et lignende opstarts arrangement primo September.

 

Allerede det følgende efterår (2000) kom Bov Billard Klub med i klubben, RAA Billard klub (Rødekro-Aabenraa) er kommet med på et senere tidspunkt, og seneste skud på stammen er Sundeved og Omegns Billardklub (SOBK), som deltager med 1 hold fra aug. 2014. Hen ad vejen har de fleste klubber fået flere hold med, og således har Senior-Samvær stille og roligt vokset sig større og større.

I 2015 er der indstiftet en vandrepokal, som overrækkes til det vindende hold første gang ved sæsonafslutningen April 2015.

 

Thorkild Brusch, GBC har gennem alle årene frem til april 2013 været koordinator for turnerings-afviklingerne, dvs. udarbejdet spilleplaner, resultatopgørelser, spiller-gennemsnit m.v. - alt sammen udført med stor ildhu og ikke mindst omhu.

Thorkild modtog fortjent stående applaus og passende gaver i forbindelse med sin afgang v/afslutnings arrangementet i April 2013, og som ny koordinator valgtes Frede Hansen, SBC.

Jørgen Jensen, Bov tog over efter Frede Hansen 2017-06-18


Reglement og styring idag

De 6 nævnte klubber deltager med et variabelt antal hold, og betingelserne for at kunne deltage er lempet, så kravet blot er, at spilleren er fyldt 18 år og kan spille i dagtimerne

- sidstnævnte er til gengæld vigtigt.

Reglerne for planlægning, holdtilmeldelser, spilleregler, rapportering, arrangements-afvikling og meget mere fremgår af side Reglement

Den 17. marts 2014 blev der nedsat en komité, som har ansvaret for at tage hånd om nye tiltag, herunder vedligeholdelse af reglementet - komiten kan ses her: SST styrekomité.