Kickoff Cup Aug 2015

SeniorSamvær KickOff Cup i Sønderborg 26. August 2015

Der var knap så stor søgning på årets turnerings-startskud, som der plejer, ligesom dagene op til arrangements dagen var præget af frameldinger p.g.a. sygehusanliggender. 

Men lad os se det positivt, når nogen endelig får det længe ventede ny knæ, pacemaker el. hvad der ellers var tale om.

 

Men det lykkedes at skrabe ialt 32 spillere (mod normalt 36) sammen, dog med en lidt unormal klubfordeling, selvom alle havde fået tilbudet om evt. udvidelse af kvoterne. De 6 klubber var repræsenteret således:

Sundeved 3, RAA 4, Gråsten 4, Bov 6, NordAls 6 og Sønderborg ialt 9 spillere

 

Kl. 10.00 kunne turneringsleder Carl Chr. Frellesen byde velkommen til de fremmødte, og redegøre for dagens program, som ikke bød på de store overraskelser.

 

Der skulle spilles keglebillard i.h.t. sædvanlige regler, og spillerne var grupperet i 16 hold á 2 mand, som hver især kom fra 2 forskellige klubber, og de 16 hold var fordelt på 4 puljer, som var sammensat således, at den enkelte klubs spillere var fordelt over alle puljer.

Distancen var fastsat til halvdelen af den nye 2015/16 SST distance, dvs. der skulle altså spilles til et pointtal, som var lig med summen af de 2 makkeres halve SST distance (se listen nederst).

 

Man var sikret minimum 4 kampe således:

Alle skulle spille mod alle i de enkelte 4-holds puljer, hvorefter de 4 vinderhold skulle spille en såkaldt 1'er finalerunde, som  bestod af 2 semi-finaler og en finale.

2'er holdene, 3'er holdene og 4'er holdene skulle spille helt analogt, og med vundet semifinale var man altså sikret en 5. og sidste match.

 

Herefter kunne spillet gå igang, og det foregik sædvanen tro i en afslappet atmosfære, selvom man af og til godt kunne mærke gemytternes signalering af, at det jo trods alt gjaldt om at vinde, og sådan skal det også være.

 

Ved 13-tiden blev der blæst til frokost, som blev serveret i Alssundgymnasiets kantine. Her havde man lavet lasagne special med salat og flutes i dagens anledning, og det smagte alt sammen pragtfuldt.

 

Efter en lille times pause blev køfægteriet genoptaget, og kl. 16.30 forelå slutresultaterne, og der kunne gøres klar til præmie-overrækkelse, hvilket præger billederne her på siden.

 

Kl. 17.00 takkede Carl Chr. af, og alle syntes tilfredse med dagens forløb og kunne nå hjem til "normal" aftensmadtid.

 

På billederne ses øverst diverse spille-situationer, og til venstre og nederst de dygtige / heldige holdspillere. Det skal for god ordens skyld nævnes, at webmaster ikke var blandt præmietagerne, selvom han figurerer på sidste billede, men der var nogen, som syntes, at hans lille Excel-gymnastik-opvisning var en gave værd - tak for det endnu engang.

 

/ webmaster - Se spille resultater nederst under billederne her