Kickoff Aug 2016

Senior Samvær Kickoff Cup i Aabenraa 23. August 2016


Der var denne gang lidt mindre deltagelse end sædvanligt, men 6 spillere fra Bov, 6 fra Rødekro-Aabenraa, 5 fra Nordals,  4 fra Sønderborg og 3 fra Gråsten havde tilmeldt sig arrangementet.


Alle 24 spillere mødte forventningsfulde frem, og toastmaster Bo havde forinden grupperet spillerne i 12 hold á 2 spillere.


De 12 hold var fordelt i 3 puljer á 4 hold, således at alle skulle spille 2 indledende kampe i deres respektive pulje efter sædvanlige principper.

Dvs. der skulle spilles til spillernes halve SST distance, således at spiller 2 tog over, når spiller 1 havde nået sin andel osv.,

og der tildeltes 2 match point til vinderen og 1 til hver v/uafgjort.

Puljeplaceringen afgjordes ved 1) Matchpoint - 2) Scorings% - 3) Max Serie%.

 

Efter Bo's velkomst blev der gået til sagen i puljespillet, og det flaskede sig fint således at alle 4 puljer var færdigspillet, da der blev blæst til middagspause ved 12-tiden..

 

Der var sørget for en dejlig middag bestående af dansk bøf med diverse tilbehør samt en pragtfuld rød-frugt  desset med mælk/fløde efter eget valg.


Efter middagen orienterede Bo om puljespil resultatet, og bekendtgjorde at alle - traditionen tro - skulle spille videre i en finalerunde, hvor man blev indplaceret i en 1'er  semifinale, 2'er semifinale eller 3'er semifinale (afhængigt af pulje placeringen)


Disse blev afviklet med stor spænding, f.eks.spillede man i den ene 1'er semifinale i første omgang uafgjort, og måtte derfor gennem en omkamp til 1/2 distance.

 

Omsider kunne finalerne skydes igang (der blev ikke spillet om 3-4. pladser), og også her var der stor spænding om resultatet.


Kl. 15.15. kunne Bo starte præmier overrækkelsen til vinderne, som ses på billederne herunder, og fra venstre mod højre er det:

Vinder af 3'er finale: Kaj Æbelø, Sønderborg og Jens Skøtt, Gråsten (flankeret af Bo til højre)

Vinder af 2er finale: Birger Segalt, Sønderborg og Svend Aage Hansen, Nordals

Vinder af 1'er finale: Palle Hansen, Nordals og Frede Hansen, Sønderborg

Dagens højde springer m.h.t. største serie%: Gunnar Eybye, Sønderborg


Herefter kunne Bo takke af for dagen kl. 15.45, hvilket iøvrigt var en fantastisk timing i forhold til program satte 16.00


Tillykke til præmietagerne, og ikke mindst: Tak til Bo og RAA Billardklub for en god dag og et godt arrangement  !


/ webmaster - PS: Se alle resultater her under billederne