Afslutnings Cup Apr 2017

Senior Samvær Afslutning i Sønderborg 25. April 2017


Sædvanen tro var der god tilslutning til årets SST afslutning, og således havde ialt 32 billard spillere takket ja til Sundeved og Omegns Billardklubs' invitation til makker cup.

Spillerne fordelte sig med 9 fra Nordals, 7 fra Sønderborg, 6 fra Sundeved, 4 fra RAA, 3 fra Gråsten og 3 fra Bov.


Frede Hansen havde sørget for ligelig fordeling af spillerne i 16 hold á 2 mand, således at man sædvanen tro skulle spille sammen med en makker fra en anden end ens egen klub (se resultatlisten i bunden)


Der var rigtig god stemning dagen igennem, og på de øverste billeder ses nogle spille- og hygge situationer, og nedenunder er formand Claus Petersen og turneringsleder Robert Becker ved at klargøre til præmie overrækkelse.


Alle var sikret min 4 kampe, dvs. i indledende puljespil skulle alle møde hinanden i 4 4-holds puljer, hvorefter der var knock out spil i 4 grupper, således at puljespillets 4 nr. 1'ere mødte hinanden, de 4 nr. 2'ere mødte hinanden osv. - og taberne var ude medens vinderne spillede en 5 kamp = gruppefinale.

 

Der var god cup steming og god timing hele dagen, dvs.  målsat præmieoverrækkelse ca. 16.30 så ud til at kunne komme i hus, idet der kun manglede færdiggørelse af 3 ud af de ialt 24 indledende puljekampe, da der 12.30 blev blæst til frokost.

Denne bestod af Alssund gymnasiets dejlig biksemad m/spejlæg og hvad dertil hører.


Herefter kunne spillet genoptages, og kl. 16.00 kunne Robert og Claus starte med præmie-overrækkelsen, og første mand på podiet var Loo på billedet herover, for en serie% på 95,3 (serie 82 / distance 86.


Herefter var det Carl Christians tur - Carl gik hele vejen og scorede faktisk 100%, dvs. sin distance 56 i én indgang.

(billedet til venstre herfor)

 

Herefter fulgte de egentlige cup vindere, som ses på billederne herunder, og i rækkefølge fra venstre ses


Vinder af 4'er finale: Iver Clausen, Sundeved og Frits Sørensen, Gråsten

Vinder af 3'er finale:Jørgen Krogh, Nordals og Mogens Mortensen, Sundeved

Vinder af 2er finale: Anders Holgaard, RAA og Flemming Rohmann, Bov

Vinder af 1'er finale: Hans Philipsen, Sønderborg og Bent Benner Petersen, Nordals


Og ikke at forglemme: I nederste højre ses årets pokal vindere Sønderborg 2, som gjorde det igen efter 4 års pause,

og fra venstre mod højre ses Jan G. Hansen, Birger Segalt og Hans Philipsen.

Poul Rasmussen og Jens Brinch var også på holdet, men deltog ikke i dagens arrangement.


Robert takkede af kl. 16.15, og alle syntes at have haft en god og fornøjelig dag.


Tillykke til præmietagerne, og ikke mindst: Tak til Sundeved BK for en god dag og et godt arrangement  !


/ webmaster - PS: Se alle resultater her under billederne