Rangliste_Jan2022


Rangliste Sønderjylland: NordAls - Sønderborg - Sundeved - Gråsten - Bov - Tinglev - RAA - Haderslev - Rødding


Statistikken her ved årsskiftet viser en stigende tilbagegang i spille-aktiviteten, når man sammenligner med 1 år tilbage.

Nedgangen i antal spillede kampe november var 18%, men nu ser vi en tilbagegang på 25% (fra 1520 til 1142)


Eftersom antal spillere på banen ligger på samme niveau som året før, må tilbagegangen skyldes smallere tilmelding fra den enkelte,  herunder at der er knock-outet  på et tidligere tidspunkt end sidste år. Udsat kampafvikling har ikke slået igennem.