Om Klubben

  Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen, Gråsten Billard Club

GBC - Om klubben og billardspillet

Gråsten Billard Club (GBC) blev etableret den 26. januar 1981, og har lige siden haft til huse i Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten, som huser et Kultur- og Idrætscenter.


Adgang til klubbens 2 kælderlokaler kan ske fra trappenedgangen, som ses på billedet her til venstre, men man kan også tilgå lokalerne via den store hovedindgang.


Klubben er en såkaldt "nøgleklub", dvs. der er ingen faste vagter, og man bør som minimum have en nøgle til selve klublokalerne, og evt også en Elektronisk "brik" til yderdøren, som dog kun er låset udenfor Centrets åbningstider.

Nøgle såvel som E-brik kan rekvireres ved henvendelse til Jens Skøtt, som er klubbens kasserer og medlem af klubbestyrelsen.


Klubben råder over 2 helmatch kegleborde samt 2 caramboleborde, som for det meste er flittigt i brug, og som illustreret på billederne herunder, har klubben også gennem tiderne haft kunstnerisk anlagte talenter, som har bidraget til, at det er inspirerende og en fornøjelse at være i lokalerne.


Kontingenter og Billardspil

Årskontingentet udgør kr. 550,- og forfalder til betaling hvert år i januar, og for dette bekøb kan man benytte klubben og spille så meget man lyster.


Klubben har p.t. ca. 20 medlemmer, som er en god og stabil blanding af inkarnerede DDBU (Den Danske Billard Union) turnerings-spillere såvel som hyggespillere.


Klubben var i sommeren 1999 med til at stifte Senior Samvær spillet, som idag har tilslutning af ca. 100 spillere fordelt på 6 klubber, og GBC deltager traditionelt med 2 hold.


Er du helt ny spiller, kan du hente en hel del lærdom her under Tips & Tricks


DDBU Turneringer

For at deltage skal man have en såkaldt spiller-licens, som fornyes hvert år, og for 2020/21 er prisen kr. 250,-

I tillæg hertil koster der kr 150,- årligt per diciplin man deltager i, fordelt på DDBU gebyr 135,- og GBC gebyr 15,- som dækker, hvis man v/hjemmekampe foretrækker en øl/vand i.s.f. kaffe.

Se det kommende års spillere v/klik på Holdturneringer og  Individuelle tilmeldinger 


DDBU Hjemmeside ligger der meget mere omkring regler m.v. og læg specielt mærke til, at der også her er "plads til alle", dvs. man seedes/indplaceres alt efter ens spilleniveau.


GBC Combi cup

Foranlediget af, at vi gerne vil have noget mere gang i vore caramboleborde, samt at 2-3 stykker af os er begyndt at arbejde med 5 Keglespillet, fik vi i vinters en idé om, at det måske kunne inspirere nogle flere, hvis vi lavede en cup med baseret på Kegle/Skomager/Carambole/5 Kegle spil.


Som man kan læse om her på GBC CombiCup og de 2 undermenuer planlagde vi i februar 2020 et sådant arrangement, men måtte stille projektet på stand-by p.g.a. Covid.19 pandemien.

På baggrund af de positive tilkendegivelser som forelå, forventer vi at genoplive sagen forår 2021.


5 Kegle Intro og Træning

Frede Hansen afholder nedenstående trænings-sessions, hvor medlemmer fra alle vore regionale klubber er velkomne:

Tirsdag 18/8 kl. 10.00 - 12.00

Tirsdag 25/8 kl. 10.00 - 12.00

Tirsdag 1/9 kl.   10.00 - 12.00

Tirsdag 8/9 kl.   10.00 - 12.00


/ Webmaster 2020-08-19