Gråsten Combi Cup

  Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen, Gråsten Billard Club

Gråsten Combi Cup

Således har vi døbt barnet, som Tom Kristensen, Jens Skøtt og undertegnede har udtænkt gennem de seneste uger, og som er en ny Billard Cup form, hvor vi kombinerer 4 forskellige dicipliner iflg. spilleplanen herunder.


Vi har luftet idéen for nogle spillere fra områdets klubber, og da den synes vel modtaget, er vi gået i gang med planlægningen efter flg. skabelon:

  • Der skal være 16 spillere, som alle skal spille hver 1 (én) kamp i diciplinerne Keglebillard, Skomager, Fri Carambole samt International 5 Kegle
  • Der trækkes lod om hvem der møder hinanden ved hvilket bord/diciplin i 1. runde.
  • Der spilles 2 kampe per bord per runde, dvs. først GRØN, hvor blå er dommer/listefører, derefter BLÅ, hvor grøn er dommer/listefører (se spilleplan herunder)

  • Efter afvikling af rundens 2 kampe rokeres til næste runde/diciplin, som markeret i skemaet (ingen spillere møder hinanden mere end 1 gang)

  • Den samlede vinder findes ved addition af Match-Point (MP), Performance Point (PP) m.v. af de ialt 4 kampe per spiller iflg. nedenstående.


Performance Point

Dette begreb introducerer vi af den simple grund, at man ikke opererer med Snit% i Skomager og 5 Kegle, som skal spilles bedst af 3 sæt.

Idéen er at etablere en fællesnævner for hvor godt man har spillet ved at belønne snit%>100 samt tilsvarende 2 sæts kampe, hvor det giver PP at vinde i 2 sæt, og tilsvarende PP til den taber, som trods alt tvang modstanderen ud i 3 sæt. Se tabel over point-tildeling under spilleplanen.

Men husk: Performance Point kommer kun i betragtning ved MP lighed.


Spillereglerne kommer naturligvis til at følge DDBU standard, ligesom reglement, distancer m.v. også baseres på DDBU standard, men i sagens natur må vi jo lave nogle tilpasninger, og vi kommer tilbage, såsnart vi har noget klar.


På Tom, Jens' og egne vegne

Frede Hansen. 2020-02-10

mail FrHellas@gmail.com   Tlf. 42 52 27 09