Om Klubben

GBC - Om klubben og billardspillet (opdateret 2021-05-14) 


Klubben er en såkaldt "nøgleklub", dvs. der er ingen faste vagter, og man bør derfor som minimum have en nøgle til selve klublokalerne.


Yderdøren er normalt åben i Centrets åbningstider, og v/lukning kan man med en Elektronisk nøgle komme ind alligevel *)

Ruko nøgle til selve klublokalet og E-nøgle til yderdøren, kan begge rekvireres ved henvendelse til Jens Skøtt, som er klubbens kasserer og medlem af klubbestyrelsen.


*) Covid-19 genåbning fra 6/5-2021

Under henvisning til begrænset Covid-19 åbning af sports- og fritidsaktiviteter,

skal man overholde alle regler, herunder være over 18 år og kunne fremvise Coronapas eller negativ PCR- eller Quick-test, som skal være foretaget indenfor de seneste 72 timer. 


Man skal altså huske at fornye sin dokumentation !


Selvom der ikke er bemanding i lokalerne 24 timer i døgnet, vil der blive foretaget periodiske stikprøve-kontroller. 

 

Evt. spørgsmål rettes til Jens Skøtt på tlf.  22581744 el. 74652322.


Kontingenter og Billardspil

Årskontingentet udgør kr. 550,- og forfalder til betaling hvert år i januar, og for dette beløb kan man benytte klubben og spille så meget man lyster.


Klubben har p.t. ca. 20 medlemmer, som er en god blanding af inkarnerede turnerings-spillere såvel som hyggespillere, og der er godt gang i spillet i dag- såvel som aftentimerne.


Der spilles primært Kegle- og Carambole dicipliner, men som noget nyt, begyndte 3-4 spillere  for et års tid siden at træne 5-kegle spil med henblik på alternative billard oplevelser.

Undertegnede afholdt faktisk 3-4 trænings sessions i aug-sep sidste år - dog med ringe tilslutning, men det kommer nok.


Omkring læring af spil og regler, kan stort set alt hentes her under Tips & Tricks


Turneringer - etablerede

I sommeren 1999 var GBC medstifter af Senior Samvær spillet (SST), hvor der spilles keglebillard i en 4-mands holdturnering, som afvikles fra September til April.

SST har tilslutning af ca. 100 spillere fordelt på 6 klubber, og GBC repræsenteres traditionelt ved 2 ud af ialt 12-14 hold.


Der er også pæn tilslutning til DDBU hold-turneringer i såvel Kegle- som Carambole spil, og omkring regler og priser for dette henvises til turneringsleder Jens Skøtt.


Nye turnerings tiltag

På det seneste har vi i GBC snakket om at følge Sønderborg og NordAls' gode eksempler med hensyn til at stable en intern Kegle-turnering på benene, og forhåbentlig får vi en sådan igang til efteråret.


Vi er også nogen, som mener, at det med udgangspunkt i SST turneringen kunne være interessant at få etableret en Individuelle turnering på tværs af klubberne, og vi vil henad

vejen lufte tanken herom for SBC og NBC.


Og så har vi jo Tom Kristensen, som sidste vinter fik den spændende og utraditionelle idé, at kombinere det hele i en cup, hvor alle skal spille 4 forskellige dicipliner, som vi forestiller os at være Kegle/Skomager/Carambole/5 Kegle spil.


Hurtigt fik han Jens og undertegnede med på idéen, og efter ganske få møder døbte vi barnet GBC Combi Cup og planlagde et sådant arrangement til stabelafløbning Februar 2020.

Projektet blev sat på stand-by p.g.a. Covid.19 pandemien, dvs. det er langt fra skrinlagt, og vi kommer stærkt tilbage, når tiden er inde til det. 


5-kegler Introduktion og Træning

Undertegnede tilbyder at afholde instruktions- og trænings sessions for hvem som måtte være interesseret - medlemmer såvel som IKKE medlemmer - ring  42 52 27 09 


/ Webmaster