Gråsten Combi Cup

Gråsten Combi Cup

Dette er en ny, utraditionel Cup form, hvor vi kombinerer 4 forskellige dicipliner iflg. spilleplanen herunder.


Vi har luftet idéen for nogle spillere fra områdets klubber, og da den synes vel modtaget, er vi gået i gang med planlægningen efter flg. skabelon:

  • Der skal være 16 spillere, som alle skal spille hver 1 (én) kamp i diciplinerne Keglebillard, Skomager, Fri Carambole samt International 5 Kegle
  • Der trækkes lod om hvem der møder hinanden ved hvilket bord/diciplin i 1. runde.
  • Der spilles 2 kampe per bord per runde, dvs. først GRØN, hvor blå er dommer/listefører, derefter BLÅ, hvor grøn er dommer/listefører (se spilleplan herunder)

  • Efter afvikling af rundens 2 kampe rokeres til næste runde/diciplin, som markeret i skemaet (ingen spillere møder hinanden mere end 1 gang)

  • Den samlede vinder findes ved addition af Match-Point (MP), Performance Point (PP) m.v. af de ialt 4 kampe per spiller iflg. nedenstående.


Performance Point

Dette begreb introducerer vi af den simple grund, at man ikke opererer med Snit% i Skomager og 5 Kegle, som skal spilles bedst af 3 sæt.

Idéen er at etablere en fællesnævner for hvor godt man har spillet ved at belønne snit%>100 samt tilsvarende 2 sæts kampe, hvor det giver PP at vinde i 2 sæt, og tilsvarende PP til den taber, som trods alt tvang modstanderen ud i 3 sæt. Se tabel over point-tildeling under spilleplanen.

Men husk: Performance Point kommer kun i betragtning ved MP lighed.


Spillereglerne kommer til at følge DDBU standard - dog ikke Skomager - ligesom reglement, distancer m.v. også baseres på DDBU standard, men i sagens natur må vi jo lave nogle tilpasninger, og vi kommer tilbage, såsnart vi har noget klar.


På Tom, Jens' og egne vegne

Frede Hansen. 2020-02-10

mail FrHellas@gmail.com   Tlf. 42 52 27 09