GBC Bestyrelse

Generalforsamling og bestyrelse

Der var oprindelig indvarslet til Generalforsamling den 29. marts 2020, men på grund af Covid-19 pandemien, var det ikke muligt at afholde arrangementet før den 16. juni 2020.


Her var ikke mindre end 16 personer svarende til 75% af medlemmerne mødt op, hvilket er ganske imponerende i dagens forenings Danmark, og som det ses på billederne til venstre, blev arrangementet afviklet i bedste Corana-forholdsregel ånd, og iøvrigt i god ro og orden.


Jan Petersen aflagde beretning og takkede af som formand, hvorefter Jens Skøtt gennemgik regnskabet, og alt blev godkendt med applaus.

For evt. referat henvises til medlemmernes postkasser i klublokalet.


Lars Rasmussen blev valgt som ny formand uden modkandidat, hvorefter bestyrelsen er flg.


Lars Rasmussen                             Jens Skøtt                                Henning Kaad

formand og turneringsleder            kasserer                                   best. medlem

tlf. 2728 3220                                 tlf. 22581744

                                                        el. 74652322