Stop øldrikkeriet

  Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen, Gråsten Billard Club

Forbyd ølindtagelse i billardbord lokalerne / Håndhæv DDBU reglerne


Dette er nok det mest oplagte emne at bringe på side Klubbernes Samarbejde,

men med henblik på at skabe optimal focus på temaet, får det hermed sin egen side.


Jeg synes det er beskæmmende, at DDBU jævnligt v/skrivelser til klubberne må minde om,

at øl- og alkohol-indtagelse under afvikling af DDBU kampe ikke er tilladt, hvilket gælder såvel spillere

som dommer/listeførere.


Men sådan er virkeligheden i dagens billard DK, og man oplever jævnligt her i det Sønderjyske, at spillere el. dommer/listeførere kommer valsende ind til billardbordene med en øl i hånden midt under, eller ved spillets begyndelse

- man spørger ikke engang, om nogen har noget imod det !


Men det har jeg altså, og man kan godt regne med, at jeg fremover vil fremsætte mit synspunkt,

og om nødvendigt indberette sådanne tilfælde overfor DDBU.

Dvs. jeg havde jo håbet på klubbernes opbakning, men alle synes at have berøringsangst.


Altså helt ærligt - prøv da at få gluggerne op og se, hvorledes f.eks. Frem høster stor ære ved netop at præcisere,

at øl- og alkoholindtagelse kun er tilladt i de tilstødende cafeteria lokaler.

Så nemt er det - man løser et problem let og elegant uden at risikere at blive beskyldt for at være paragraf ryttere.


Vi er trods alt nogen, som sætter en ære i at blive så gode som muligt og håndhæve vores billardspil som en gentleman sport, og derfor IKKE ønsker at blive slået i hartkorn med værtshusliv, og det er jo en kendt sag, at når man fortæller udenforstående at man spiller billard er kommentaren - "nåh, så får du nogle bajere hva" osv.


Det kan da godt være, at der vil tabes et par medlemmer ved at stramme op, men så lad dem da gå og sæt kontingentet lidt op,

det er alt for billigt de fleste steder i forvejen.


Men hvorom alting er: Håndhæv venligst DDBU reglerne


Jeg benytter lejligheden til at opfordre til større engagement omkring Individuelle turneringer - her har vi aldrig dette problem ! !


/ Frede Hansen, Sønderborg 2019-01-30