Reglements kaos

  Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen, Gråsten Billard Club

Reglements- og andre former for kaos i vores billard-hverdag


I en tid, hvor administrationen af vores kære sport er nødlidende spørger man sig selv, hvorledes man skal kunne fortsætte med at holde fanen højt og bevare motivationen, og man overvejer fra tid til anden at slå sig på værtshus- og andre former for hyggespil.


Men når man nu engang forsøger at spille under DDBU med seriøs sportsånd er det frustrerende, at klubberne ikke leverer den info man har behov for (min erfaring efter 3 forsøg), samtidig med at forbundet med fremhævet font på forsiden af deres web bekendtgør at "Alle henvendelser til DDBU skal ske via klubbens bestyrelser !"


Mange ting afhjælpes ganske vist v/DDBU hjemmeside, som jeg iøvrigt frekventerer dagligt, men det ændrer ikke ved, at man ofte render panden imod en mur omkring nogle væsentlige punkter, og jeg nedlægger herved påstand om:


1) Der mangler sportsånd i klubberne.

2) DDBU's regler for niveau/snit indplacering er mangelfulde, uhensigtsmæssige og ikke-operationelle.

3) DDBU's Reglements administration er for dårlig.


ad 1)

Det er useriøst, uretfærdigt og dræbende for udbredelsen af billard-spillet, når man i en klub kan spille alt det Holdspil man lyster uden vederlag (klubben betaler DDBU gebyret på 135 kr. indenfor grundkontingentet) samtidig med, at man selv skal betale 135 kroners gebyret pr. Individuel diciplin man deltager i.   


Det sønderjyske Senior Samvær spil (SST) var oprindelig forbeholdt ikke-DDBU spillere, men for ca. 10 år siden blev der åbnet for alle ud fra idéen om, at mindre øvede spillere kunne lære af DDBU-spillerne.

Men dette har forlængst vist sig ikke at fungere - tværtom hører man kommentarer som "I er jo også så kloge", nogle ønsker spilleregler barberet, næsten ingen har kendskab til SST reglementet, og typisk ser man 3-4 år gamle versioner i klublokalerne.

Alt sammen usportsligt, og man burde drage nogle konsekvenser som f.eks. at gå tilbage til gamle regler med adskillelse af DDBU-og hygge-spillere (der er flere muligheder).  


Man oplever jævnligt, at "nye" DDBU spillere indplaceres med alt for lavt snit, og selvom DDBU har en stor aktie i skyldspørgsmålet som beskrevet nedenfor, ja så er det ganske usportsligt, at en spiller med et keglesnit på 29,17 idag går ud og spiller Fri Carambole Holdkampe med et mere end 5 år gammelt snit på 1,20 svarende til keglesnit 14,0 - og så ovenikøbet med Mr. Billard ved sin side.


ad 2)

Da jeg første gang for 3-4 år siden oplevede et eklatant eksempel på fejlindplacering af "nye" keglespillere søgte jeg forgæves efter formelle regler, og konsulterede derfor en spiller af den gamle garde.

Han oplyste, at "nye" spillere indplaceres efter turneringsleders bedste skøn, og når man så ser spillere gå ud og spille sit snit dobbelt op i første sæson, ja så må man jo spørge sig selv hvor seriøst sådant skøn er - måske hører punktet hjemme ovenfor ?

Første års snit skal selvfølgelig baseres på et antal testkampe, som vi andre - i sportsåndens navn - afgav for år til bage, og lad os bare

skære det ud i pap: Hvis man tidligere har spillet en årrække, er man jo ikke ny spiller, blot fordi man har holdt x års pause - det er ligesom at cykle !


I skrivende stund er vi nogle, som anker over ovenfor beskrevne grelle Carambole eksempel, og ved henvendelse til DDBU får vi blot som svar, at "hvis man har et snit fra tidligere kampe gælder dette uanset hvor gammelt det er".

Men det holder jo ikke, hvis det er mere end 5 år gammelt og man i mellemtiden har doblet sit keglesnit. Så skal DDBU selvfølgelig anvende deres berømt Kegle-Carambole konverteringstabel, som vi andre nybegynder er underlagt - for f..... da også !


Hvor er konsistensen i DDBU's regler, når man samtidig stipulerer for keglesnit, at der skal indregnes 2 sæsoner, såfremt man i sidste sæson har spillet mindre end 2 kampe ? ? 


Eftersom man ikke kan finde noget i DDBU's regler om "livstids snit" og pludselig stilles overfor en fuldbyrdet kendsgerning - ja så er Reglementet ikke operationelt - dvs. hvis man havde kendt til dette skæve forhold, havde man ikke meldt sig til, og man vil selvfølgelig trække sin tilmelding tilbage.

Der er lagt godt op til, at vi for Fri Carambole Holdturnering ender i samme cirkus, som tilfældet var for Serie 2 kegler i 2017-18, hvor der blev fusket med holdtilmeldinger/faktiske spillere.


ad 3)

DDBU Reglement som det findes på weben er mangelfuldt, og ovenfor har jeg præsenteret første eksempel.

Generelt er det kritisabelt, at der nu for 2. år i træk ikke er nogen indholdsfortegnelse / index, og jeg vil tillade mig at betegne det som nærmest uartigt, at bringe et 50 siders dokument med beskrivelse af samtlige dicipliner uden nogen form for indholdsangivelse.


Det virker som om man ikke reelt er interesseret i at udbrede kendskabet, at Reglementet er forbeholdt en snæver elite, og at man skal spørge mr. Billard1 el. Billardx ? ! 


Klubdragt

Forrige år (2018) skulle man opleve, hvorledes nogle spillere forsøgte at få en regions-kollega diskvalificeret under henvisning til nogle yderst tvivlsomme beklædnings-regler iflg. det officielle DDBU reglement af marts 2018.

Vi var nogle, som efter at have sundet os over choket forsøgte at sikre os ved nærlæsning af reglementet, og her kunne man bare konstatere, at der var modsigende punkter i dette.

Når man kontaktede DDBU fik man bare at vide, at en opdatering lå i hænderne på en nærmere angivet person i området ! ?


Ved Reglements udgivelsen juli 2019 kunne man konstatere status quo, bortset fra at indholds index manglede.


I seneste udgave juni 2020 finder man fortsat ingen indholdsangivelse, men nu har man da i det mindste fjernet de famøse og misvisende klubdragt regler, og så spørger man bare:


Hvorledes kan DDBU i sin indbydelse:

https://spiller.ddbu-admin.dk/include/tools/pdf_filer/tu_indb_vest.pdf

indskærpe overholdelse af klubdragt-regler, når de ikke informeres ud ? ? ?


De fleste af os kender godt de p.t. "uskrevne" regler, men der kommer - trods alt - nye spillere på DDBU banen engang imellem.


A'propos indbydelser - hvad bliver det til med Senior Cup præmierne ?


Frede Hansen, 2020-09-04


PS: Jeg synes DDBU i samarbejde med DIF har gjort en rigtig god indsats omkring forebyggelse af Covid 19 smitte.