Klubbernes samarbejde

  Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen, Gråsten Billard Club

Samarbejde på tværs af Billardklubberne


Når man studerer, hvad der er kommet ud af hedengangne Søren Petersens initiativ for snart 20 år siden, skulle man tro, at samarbejdet blomstrede i regionen, men sådan er det ikke - set her fra sidelinien ihvertfald - tværtom virker det mere som Storm P's berømte vejr, som alle taler om uden at gøre noget ved det.


Der er ellers adskillige oplagte ting, og jeg fremdrager her nogle af dem (uden prioritering)


Fortæring v/aftenkampe

Vi er nogle, som synes godt om, at nogle klubber serverer kage/wienerbrød til kaffen i stedet for at diske op med brød og diverse pålæg. Klokken er ca. 21.30, hvor man normalt ikke indtager "natmad", vi har slet ikke godt af at spise så meget i vores alder, som een sagde sidste år osv.

Men nu har undertegnede og næstformanden i Sønderborg altså givet hinanden håndslag på, at vi vil forsøge at udbrede ideen med kageservering fremover, og jeg har ikke hørt nogen klager over, at jeg serverede Dagmar tærter v/Serie 2 spil i Sønderborg den 22/8.


Holdspil afvikling

Det er mere reglen end undtagelsen, at man oplever diverse polemik omkring spille-rækkefølgen, og man kunne godt ind imellem savne, at hjemmebanens holdleder skærer igennem. Men det kræver selvfølgelig, at man kender reglementet, hvilket ikke altid er tilfældet.

Det fremgår klippeklart af reglementets §11 stk. 6, at "lavest rangerede spiller først, hvilket vil sige spiller 3 og 4. Som det videre siges, kan det aftales at dispensere, men så skal der foreligge nogle saglige argumenter for dette.

"Betyder det så meget ?" vil nogle sige - ja det gør det faktisk, hvis man forbereder sig seriøst til kamp, og herunder er bevidst om hvornår man skal spille.


Carambole spil

Som udgangspunkt vil det for de fleste være en forudsætning, at "klubben" har et el. flere carambole borde til rådighed, hvilket kun er tilfældet i ca. halvdelen af klubberne i region Vest som nævnt under Udbredelse af 5-kegle spillet.

Men er det ikke lidt mangel på nytænkning ?

Der er masser af ledig kapacitet ved de carambole borde, som trods alt findes, og hvis man lavede en henvisningsaftale med en af disse klubber kunne man slå 2 fluer med eet smæk:

1) Carambole klubben kunne skaffe sig ekstra bordleje-indtægter, og ville samtidig få:

2) PR-værdien af andre klubbers anbefaling, og disse klubber fik PR-værdien af ægte medlems care.

   

Det er da for slapt bare at sige, at "der ikke er nogen carambole interesse i klubben", og ligefrem at erklære, at "hvis vore medlemmer vil spille carambole, må de finde sig en anden klub" er decideret tåbeligt.


Sønderjysk Cup

Det ville være fantastisk, hvis man kunne introducere noget sådant med bred deltagelse osv., men i retfærdighedens navn bør det nævnes, at vi rent faktisk har en "Sønderjysk cup", som dog mest eksisterer på papiret og i en lille elites bevidsthed.

Iflg. sigende sendes der fortsat indbydelser ud til ialt 9 klubber, men kun halvdelen af disse deltager hver med ét 3-mandshold, hvis sammensætning synes mere eller mindre givet på forhånd.


Stævnet afsluttes med overrækelse af pokal og medaljer og en flot frokost, alt sammen betalt af den afholdende klub, som er sidste års vinder, medens man sidder og snakker om, at "det er dyrt for klubben hvis vi vinder". 

- hvorledes hænger dette sammen med klubbernes politik om at medl. selv betaler for arrangementer, samtidig med, at nogen på forhånd afgør hvem der deltager ? (formentlig har vi her årsagen til frafaldet, det må vi da håbe)


Det skal retfærdigvis nævnes, at jeg for 3-4 år blev inviteret og deltog, og ved lejligheden var der stor forvirring om at afgøre, hvem der var berettiget til henholdsvis guld og sølv, og langt fra alle syntes det hele endte retfærdigt (jeg har ikke deltaget siden).


Lad os dog nu få stoppet dette cirkus, som kun ca. 10% af medl. ved hvad er - sæt jer sammen i klubberne, og udtænk noget nyt, som alle kan bakke bredt op om, og husk at starte med begyndelsen: Man kvalificerer sig via lokale klub kvalifikations-turneringer, som alle inviteres til at deltage i - i retfærdighedens navn og på linje med, hvad man f.eks. gør i Kolding til Frem cup.


DDBU fodslaw

Når man følger med i DDBU Nyhedsbreve og referater fra årsmøder falder det i øjnene, at indlæggene er totalt blottet for indspil her

fra vores region.

Det kunne umiddelbart tolkes som, at alt er fryd og gammen, men så vel er det jo ikke, dvs. vi har (forhåbentlig da) alle sammen forslag til nye tiltag og forbedringer, men få dem nu bragt til torvs i stedet for at brænde inde med dem.

Med henblik på at skabe gennemslagskraft på kongresser, årsmøder o.lign. vil det være hensigtsmæssigt at behandle forslag i vores egen lille private diskussionsklub, så jeg foreslår hermed, at klubberne funderer et Sønderjysk Billard Forum.


/ Frede Hansen, Sønderborg 2018-08-28