Individuel Keglebillard

  Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen, Gråsten Billard Club

Individuelt keglebillard spil

Vi er nogen som synes, at tilslutningen til denne diciplin er for ringe, eller i hvert fald burde være bare lidt højere.


Det er ganske naturligt, at man skal op i de høje klasser, før et flertal af spillerne ønsker at bruge resourcer på individuelt spil, og lige så naturligt er det, at kun ca. 4% af spillerne med snit < 5,00 ønsker at spille individuelt, idet man foretrækker det mere socialt prægede 2- eller 4 mands holdspil baseret på handicap distancer.

Men det virker uforståeligt, at man skal over snit 14,00 før mere end hver 5. ønsker at spille individuelt (se nedenstående dok.) 


Årsagerne hertil er flere, men den røde tråd i disse handler om økonomi, da det jo koster en del ekstra, når der ikke er nogen at dele transport udgifter med, man skal selv bekoste frokost eller anden forplejning v/hjemmekampe osv.

Men skal man nu også det ? - ja/nej, trods alt ikke i alle klubber, men her i det Sønderjyske synes man altså ikke at følge med tiden.


Det var helt på sin plads, da man for en del år siden besluttede at forbeholde klubtilskud til junior spillere, og så lade os seniorer betale selv - men sålænge ungdommen udebliver må man da gribe i egen barm og så f.eks. fokusere på det hermed lancerede emne.

Der skal selvfølgelig ikke være 100% økonomisk klubdækning, men man kunne jo f.eks. give et tilskud til kørsel uden for egen region.

Det ville måske bringe nogen flere på banen - allene i kraft af signalværdien, som man synes er noget nødlidende i forvejen, hvilket også kommer til udtryk ved manglende markering af flotte resultater.


Hvorfor skal individuelle spillere betale hele gildet selv, medens klubben betaler f.eks. hold-tilmeldingsgebyr ?

Svaret kan jo kun være, at det er fordi man ønsker at prioritere fællesskabet fremfor personlige præstationer - fint nok, men det viser jo bare igen, at man ikke følger med tidens trend !


Jeg håber DDBU på et tidspunkt forsøger at påvirke klubberne i en mere hensigtsmæssig politisk retning.


Kommentarer til FrHellas6@gmail.com er meget velkomne.

Frede Hansen, 2018-05-01

medlem af SBC siden 2013