Billardverdenens Covid-19 arrogance

  Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen, Gråsten Billard Club

Billardverdenens Covid-19 arrogance


Her hvor myndighederne barsler med opstramninger omkring forholdsregler, kan man passende gøre status på den forløbne tid i vores billardverden, som desværre lader meget tilbage at ønske.


Fint nok, at der er sket visse tiltag fra klub-bestyrelsernes side, men det virker jo som tomme slag i luften, når de ikke bliver fulgt op,

og man synes at mangle erkendelse af, at voksen-menneske-opførsel er en mangelvare her i verdens mest forkælede nation.


Man oplever gang på gang, at spillere træder helt op i hovedet på en, og når man så trækker sig tilbage og påtaler forholdet mærker man den manglende forståelse for, at vi faktisk er nogle, som er meget sårbare overfor smitte.

Så sent som sidste uge oplevede jeg hvorledes 4 personer kørte sammen i én bil, blot for at skulle 20 km. ud og spille billard, og når man så påtaler forholdet mødes man igen af dumme kommentarer som "vi har ingen Corona".


Man ser også, hvorledes klubberne her i området har valgt at negligere DDBU's henstilling om, at al fællesspisning indstilles, men her må man så samtidig spørge: Hvor har vi egentlig DDBU i denne sammenhæng ?

Hvad er det for en dobbeltmoral, at man på den ene side henstiller indstilling af fællesspisning, og samtidig beder klubberne opkræve 75 kroner til frokost i.f.m. Senior Cups i september såvel som oktober.

- hvad f..... er det for noget da ? ?


Nu forholder det sig således, at jeg er en af dem som har valgt at boycotte Senior Cups, sålænge man ikke melder ud, hvad der skal ske med den "sparede" præmiepulje på ca 5000 kroner fra sidste år, og sidste uge fik jeg så at vide af en af deltagerne, at man havde valgt at "skrotte" puljen, hvad dette så end betyder (men det kan jo ikke passe).

Jeg benyttede lejligheden til forgæves igen-igen at lede efter et referat fra årsmødet her hvor der er gået ca. 5 uger, men så fandt jeg da i det mindste en årsberetning, hvor det nævnes at de 5000 kr. er overført til iår - hurra for det.

At det så i skrivende stund tyder på, at vi ikke kommer til at mærke så meget til det, er en anden sag. 


Min reseach har været besværliggjort af, at DDBU har rullet en ny hjemmeside ud, og til dens ros må man da sige, at den fint monitorerer hvorledes vores formand og hans visionsplaner synes at befinde sig på en fremmed planet.


Nu spørger jeg for gud ved hvilken gang:

Hvornår lægger man Reglements- og Spilleregler op med en indholdsfortegnelse ?

Hvornår er næste TU-møde, og hvornår indeholder weben referater fra disse ?


Frede Hansen, 2020-10-24


PS: Der tages forbehold for, at der måske er sendt materiale ud til klubberne, men der foreligger ingen medlemsinfo herfra.