Spillerdistancer 2016_17

      Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen

SST spillernes 2016_17 distancer beregnet iflg. Reglement - listen læses således:


  • SST_DDBU_snit er grundlaget for distance beregningen
  • Grundlaget er tilvejebragt som simpelt gns. af SST - og DDBU detaljerne, dvs. disse kolonner lagt sammen og divideret med 2 undtagen:
  • Hvis kolonne DDBU_FULL_data er udfyldt med JA betyder det, antallet af kampe i en af de 2 kategorier er for lille til at det ovenstående simple snit er retvisende, og i disse tilfælde er beregningen derfor baseret på totale scorer og indgange / alle detaljer fås ved henvendelse til webmaster.