Afvikling af SGP pulje

      Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen

Aflysning af særarrangement - Endelig nedlukning af SGP

Med henblik på at nedlægge SGP arrangementet, besluttede arrangørerne sammen med nogle af spillerne for nogle uger siden, at det ville være rimeligt at slutte med at spille om et sidste indskud + finalepuljen, hvilket blev berammet til afholdelse 7. November 2018.


Arrangementet er hermed aflyst, da det i mellemtiden står klart, at det ikke kan gennemføres på en ordentlig måde, bl.a. fordi vi i vore Vedtægter ikke har forudset den situation vi er havnet i.


Ingen af spillerne har gjort sig fortjent til finalepuljen kan man f. eks. sige, men det har til gengæld NordAls (NAB) og Sønderborg (SBC) billardklubberne.


På arrangørers og spilleres vegne, siger jeg hermed tak til NAB og SBC for jeres velvillige stillen faciliteter til rådighed gennem de forløbne godt og vel 2 år.

SGP regnskabet udviser en saldo på kr. 364, og jeg har derfor idag overført kr. 182,- til jer hver, som tilsammen svarer til finale puljens saldo i.h.t. regnskabet.


Sønderborg, den 27. oktober 2018

Fr. Hansen