Lukning af SGP

      Sønderjysk Billard Info v/ Frede Hansen

Nedlukning af SGP - Billardsportens Grimme Ælling

Lad mig først sige tak til dem, som har tilmeldt sig Syddansk Senior Billard Grand Prix (SGP) sær-arrangementet, som er planlagt til afholdelse 7. November 2018, hvor vi spiller om sædvanligt præmieindskud + finalepuljens saldo.


Efter lange og svære overvejelser har jeg besluttet, at dette bliver det endelige punktum for SGP, som altså herefter skrinlægges.


Der synes at være for lang vej til en rimelig opfyldelse af min målsætning fra august 2015, og det gælder på stort set alle områder:

• Deltager antallet stagnerer omkring 16 spillere (skulle have været 20-24 nu).

• Arrangementerne har været præget af mangel på dommer- og listefører respekt.

• Overholdelse af alm. billard-etikette har også været yderst mangelfuld, for ikke at sige lidt af et fremmedord.

• Der er kun ringe motivation for integrering i DDBU cups (overordnet mål), men i år er vi da 4 regionale deltagere i disse nu - en stigning på 400%


Nogen vil sige, at SGP har været meget hyggeligt, hvilket  jeg godt kan tilslutte mig langt hen ad vejen, men måske er det netop her ”hunden ligger begravet”. Der er grænser for hvor langt hyggen kan strækkes, når der trods alt spilles om penge, og når jeg ligefrem hører snak om, at der skal files på DDBU spillereglerne, er det ikke mig, som skal drive dette arrangement.


Efterskrift


Det er kun 3-4 år siden at et par af vore lokale billard klubber tog så drastiske skridt, som at ekskludere et medlem, subsidiært at nægte optagelse i respektive klubber.


For nogen tid siden skulle jeg opleve, hvorledes nogen af de ansvarlige personer kom på banen og klandrede mig for, at jeg i SGP sammenhæng så mig nødsaget til at tage en tilsvarende beslutning omkring samme person, af præcis de samme årsager.

- har man kendt magen til hykleri ?


Jeg behøver ikke nogen kommentarer, for det handler slet ikke om den formastelige, men om Frede Hansen under Jantelovens forlængede arm, og desuden er det jo dejlig nemt og bekvemt at kunne angribe en enkelt person frem for en hel klubbestyrelse.


Det er H.C. Andersens Grimme Ælling om igen, for Fr.Hansen er jo en person med skarpe meninger, som er noget, som vil noget og som kan noget, og så skal han kanøfles.


Men det gør mig slet ingenting, tværtimod siger jeg tak til dem, som har valgt at dolke mig i ryggen igen-igen - det gør mig kun stærkere gang for gang, og jeg skal alligevel ikke have andet med jer at gøre end at banke jer i keglebillard.

Fra min side vil det - også fremover - ske i fuld sportsånd.


Dette indlæg kommer til at ligge på min hjemmeside til skræk og advarsel for andre ildsjæle frem til årsskiftet.

Frede Hansen, Skovglimt 24. oktober 2018


Supporter for Dansk Blindesamfund

og Kræftens Bekæmpelse